Cabina de lacats

Una cabina de pintura és, essencialment, un recinte condicionat que compleix tres funcions principals:

  • Es garanteixen unes condicions de renovació d'aire i absència de partícules que permeten garantir les condicions de salubritat d'un operador industrial que aplica pintura sobre una superfície sense exposar-se a inhalar quantitats perjudicials de compostos orgànics volàtils (COV)
  • Es garanteix una qualitat d'acabat absent de partícules i impureses de l'aire perquè les peces no necessiten de polit posterior
  • S'eviten a través de sistemes de captació dels compostos orgànics i volàtils (COV) l'absència de nivells rellevants d'emissions a l'aire d'aquests compostos per respectar la normativa ambiental vigente