Sistema d'aïllament tèrmic exterior (SATE)

"SATE" o Sistema d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior s'utilitza per millorar el confort i la eficiència energètica en edificis nous i existents en rehabilitacions. 

El SATE convinen la utilització d'un material aïllant tèrmic, i en alguns casos acústic, amb un revestiment d'acabat decoratiu. També ens aporta una durabilitat extra a la façana, mantinguent la transpirabilitat de l'edifici.

La nostra empresa treballa únicament amb materials de la casa Weber.

PER QUÈ HAS D'INSTAL·LAR UN SATE?

1. Revaloració de l'habitatge

Els SATE poden aportar a la teva llar un canvi d'imatge complet i a més en termes econòmics, és una proposta que es revaloritza l'habitatge.

2. Atmosfera saludable interior

Sense la instal·lació d'un SATE, la temperatura de les parets interiors poden ser prou fredes com per afavorir la condensaació de la humitat de l'atmosfera interior i en un futur, aquesta condensació estimularà el creixement de floridures i altres microorganismes.

3. Confort acústic

L'aïllament acústic és especialment important en el cas dels habitatges. Els sistemes webertherm acousitc i webertherm mineral, solucionen el dèficit en condicionament acústic de les llars. 

4. Confort tèrmic

Al reduir dràsticament la quantitat de calor que es perd a través de la façana, no experimentaràs el cicle regular d'escalfament i refredament que es produeix a la llar quan les parets exteriors no posseeixin aïllament. 

Gaudiràs d'una temperatura més estable al teu habitatge.

5. Medi ambient

Els SATE ocupen un paper fonamental a l'hora d'optimitzar el consum energètic dels edificis. L'ús racional de l'energia per disminuir els impactes negatius sobre el medi ambient ja és una necessitat per al nostre futur.

L'ITeC emet el document ETA 14/0365 i el marcatge CE per al sistema weber.therm®,	de Saint-Gobain Weber Cemarksa - ITeC - Instituto de Tecnología de la	Construcció